Automatyka


Walidacja


Nasze systemy są w pełni spójne z procesem walidacji, zawierają wszystkie etapy walidacji:
 • Zarządzania przedsięwzięciem w tym planowanie walidacji
 • Wymagania użytkownika
 • Specyfikacja funkcjonalna
 • Specyfikacja projektowa
 • Szczegółowy projekt systemu
 • Protokoły kwalifikacji IQ, OQ
 • Wdrożenie i implementacja systemu w tym przygotowanie do testów
 • Wykonanie kwalifikacji IQ, OQ
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Szkolenie i wsparcie
 • Dokumentacja użytkownika
 • Dokumentacja systemu

Specyfikacja Wymagań Użytkownika (User Requirement Specification)
opisuje oczekiwania użytkownika wobec obiektu. URS jest kluczowym elementem wymagań tworzącym podstawę choćby kontraktu.

Specyfikacja Funkcjonalna FS (Functional Specification).
Tworzona jest przez dostawcę i opisuje szczegółowe funkcje obiektu tj. to, co produkt ma wykonywać, realizować. FS jest wynikiem projektu opisującym funkcje produktu.

Kwalifikacja Instalacyjna IQ
Udokumentowana weryfikacja stwierdzająca, że instalacje, systemy i urządzenia, zainstalowane lub zmodyfikowane, są zgodne z zatwierdzonym projektem i zaleceniami producenta.

Kwalifikacja Operacyjna OQ
Udokumentowana weryfikacja stwierdzająca, że instalacje, systemy i urządzenia, zainstalowane lub zmodyfikowane, funkcjonują w przewidywanych zakresach operacyjnych.

© Copyrights 2008 - 2019 Elektro-System